Voor wie is Stichting Groei?


Stichting Groei is voor kinderen, pubers en jong volwassenen met de diagnose autisme. Wij begeleiden en ondersteunen jou en jouw kind o.a. als:

- Autisme het gezin gaat beheersen
- Jouw kind anders of storend gedrag vertoont thuis of op school
- Onderwijs niet of nauwelijks (meer) mogelijk is
- Jouw kind door slechte concentratie niet (meer) kan meekomen op school
- De school niet goed weet wat ze met jouw kind aan moet
- Jouw kind emoties niet goed kan uiten of
- Onvoldoende vermogen heeft om te plannen en te organiseren of
- Geen tijdsbesef heeft.

Informeer naar de mogelijkheden van individuele begeleiding in de klas!
Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak of vul ons contact formulier in.

Stichting Groei leert anders omgaan met autisme


Stichting Groei kijkt naar de mogelijkheden van het kind en niet naar de beperkingen. Door onze contactgerichte benadering, Contactgericht Spelen en Leren (CSL), bevorderen wij spelenderwijs:


Daarnaast bieden wij met gezinsbegeleiding en de workshops hulp aan ouders, familie en school om autisme beter te begrijpen en mee om te gaan. • Peuter met autisme vermijdt oogcontact niet


  Nieuw onderzoek wijst uit dat peuters met autisme oogcontact niet met opzet vermijden, maar simpelweg het belang ervan onderschatten.

  Lees meer


 • Passend onderwijs


  Twee jaar na invoering van passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende informatie op leerlingniveau en het ontbreken van een dekkend ondersteuningsaanbod. Bovendien is de onderwijspraktijk nog te weinig betrokken.

  Lees meer


 • Brief van een dankbaar en weer herenigd(!) gezin......


  Regelmatig krijgen wij complimenten en bedankjes van ouders van onze kinderen. Voor ons een stimulans en wetenschap dat we op de goede weg zijn.

  Deze spontane lofzang -waar we erg trots op zijn- willen we u niet onthouden.....

  Lees meer


 • Nieuw Bestuur Stichting Groei!


  Per 8 september 2016 verwelkomen wij in onze bestuursgelederen:
  Jan Smit (Penningmeester) - Cora Andeweg (Secretaris) - Mabel Hofmeester (Bestuurslid)

  Jan kennen wij al als voortreffelijk adviseur onderwijszaken.

  Van harte welkom en dank voor jullie bereidwilligheid om de Stichting langs deze weg te steunen!


Er staat op dit moment niks op de agenda


Begeleidingsaanbod


De begeleiding die wij bieden is altijd op maat gemaakt. Iedereen reageert anders, voelt anders, denkt anders. Wij kijken naar alles wat nodig is. Niet alleen voor degene met autisme, maar ook voor het gezin, ouders en brusjes.

Lees meer

Financiering


Financiering van de begeleiding die wij bieden kan vaak worden betaald vanuit WMO of AWBZ (PGB).
Wij werken nauw samen met Anneveld Begeleiding. Dit bureau is gespecialiseerd in aanvraag en ondersteuning van financiële zaken betreffende de zorg.

Lees meer

Autisme in de klas


Stichting Groei! begeleidt thuiszitters en bemiddelt bij (her-)plaatsing op school. Indien noodzakelijk leveren wij begeleiding in de klas. Indien gewenst geven wij klassikaal voorlichting of een workshop speciaal voor de ‘meesters en juffen’. Vraag naar de mogelijkheden. Ook regelen wij thuisonderwijs.

Lees meerDiagnose autisme, wat nu?


De methodiek van Stichting Groei! gaat uit van de mogelijkheden van het kind, de puber en de volwassenen en niet van de beperkingen. Onze individuele begeleiding is gericht op het (op een speelse manier) trainen van sociale vaardigheden en executieve functies.

Lees meer

Workshops


Onze workshops zijn speciaal gericht op de naaste omgeving van mensen met ASS. Zowel voor kinderen, de zogenaamde brusjes (broertjes en zusjes) als ouders en familieleden. Er is ook een workshop voor onderwijzend personeel en medeleerlingen: Omgaan met autisme in de klas.

Lees meer

Over Groei


Onze visie is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, sociaal vaardig zijn en het begeleiden van kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met autisme. Wij gaan uit van de mogelijkheden van mensen met Ass en niet van de beperkingen.

Lees meer
Wendy van Raam
Directeur/ Autisme specialist
wendy@stichting-groei.nl


Jan Smit
Adviseur
jan@stichting-groei.nl


Hester Andeweg
Teamleider/ Speler
hester@stichting-groei.nl


Floor de Wijs
Begeleider/ Speler
floor@stichting-groei.nl


Lara Keij
Begeleider/ Speler
lara@stichting-groei.nl


Chelsie Rupke
Begeleider/ Speler
chelsie@stichting-groei.nl


Tobias Nolens
Begeleider/ Speler
tobias@stichting-groei.nl


Iris Los
Begeleider/ Speler
iris@stichting-groei.nl


Paul Speijcken
Begeleider/ Speler
paul@stichting-groei.nl


Iris Thissen
Begeleider/ Speler
irist@stichting-groei.nl

Begeleiding in ons centrum

Er zijn speelkamers waar we volgens de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL) kinderen begeleiden in het zelfredzamer worden, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het vergroten van leerbaarheid.

Voor pubers bieden wij ondersteuning bij het versterken van executieve functies, zoals onder andere: concentratie, organisatie, emotieregulatie en planning.


Begeleiding thuis (thuiszitters)

Soms kan ‘de deur uit moeten’ een stap te ver zijn. Wij begeleiden kinderen en pubers thuis.
Dit gaat altijd in samenspraak met ouders.

Voor basisschoolkinderen kan er een thuis-speel programma, met professionele spelers worden opgezet.
Voor pubers kan de begeleiding gericht zijn op activiteiten buitenshuis, een leerplek (op school of eventueel thuis), vrijwilligerswerk en/of werk.


Begeleiding op school

Passend Onderwijs is voor veel kinderen met ASS lastig, maar ook clusterscholen zijn vaak niet ingericht op leerlingen met ASS. Daarom bieden wij op school niet alleen persoonlijke begeleiding aan de leerling, maar ook begeleiding en ondersteuning aan leerkrachten, IB-ers, docenten. Dit alles in de vorm van advies op maat, voorlichting en shadows.

Onze persoonlijke begeleiding kan worden ingezet door ouders of door school.ContactLoosduinse Hoofdstraat 565
2552 AE Den Haag
T: 070 - 326 35 91
E: info@stichting-groei.nl
Triodos: NL25 TRIO 0254 7828 92
KvK: 55487718

Stichting Groei is gevestigd in Den Haag in het stadsdeel Loosduinen, naast de openbare bibliotheek en het stadsdeelkantoor.
In de omgeving is ruime gratis parkeergelegenheid en prima bereikbaar met het OV.

Folder

Aanvragen    Downloaden
Top
Copyright Stichting Groei 2016 - Disclaimer

Webdesign Ambitiouz

 Copyright Stichting Groei 2016